Who we are

Giới thiệu

Chúng tôi là một tổ chức gồm các chuyên gia đang tận tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho người nghèo, hỗ trợ phát triển xã hội ở Indonesia, Việt Nam và thế giới nói chung. Giúp tạo điều kiện quản trị tốt và phát triển xã hội.

Hãy chung tay với chúng tôi để mang những bí quyết và tiêu chuẩn của thế giới từ Mỹ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển xã hội cho người dân địa phương.

Cùng với các đối tác nền tảng toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp các dự án tinh vi và thách thức nhất. Đảm bảo khách hàng của chúng tôi yên tâm về một sản phẩm an toàn và hiện đại.

Top